BONSAI ADATBÁZIS HUNGARY
BONSAI DATABASE HUNGARY

Felhasználási Feltételek!

 

1. Adatkezelés:

1.1 A Bonsai adatbázis Hungary üzemeltetője a Hirth Bonsai Kft (7400.Kaposvár. Kőrösi Csoma Sándor utca 52. Hirth János ügyvezető igazgató), továbbiakban Üzemeltető, a rendszerbe regisztráló személy, továbbiakban Felhasználó, adatainak kezelését a Bonsai adatbázis Hungary az alábbiak szerint végzi:

1.2 A Bonsai adatbázis Hungary oldalaira ellátogató Felhasználó számítógépének egyes adatai és IP címe naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel.

1.3 A regisztrációhoz elegendő megadni egy érvényes E-mail címet, egy azonosítót és egy hozzátartozó jelszót. A további adatok kitöltése opcionális. Valós név megadása sem kötelező, bár az oldal jellegéből következően célszerű megadni. A regisztrációs folyamat ezen Regisztrációs Szabályzat ráutaló magatartással történő elfogadása ( megfelelő jelölőnégyzet beállítása ) nélkül nem kezdhető meg, így értelemszerűen nem is végezhető el.

1.4 A regisztráció véglegesítése a regisztrációs lap kitöltését követően kapott visszaigazoló E-mail-ben található hivatkozásra történő kattintással történik meg. A vissza nem igazolt - ideiglenesen rögzített - regisztráció a rendszerből 24 órán belül törlésre kerül.

1.5 A regisztrált felhasználók további adatainak megadása nem kötelező, az adatlapja nem jelenik meg automatikusan, a megjelenésről emailben értesítjük!

1.6 Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok (jelszava és címe kivételével) megadásuk, valamint fotója feltöltése pillanatától publikussá válnak. Ugyancsak tudomásul veszi, hogy bemutatkozásában megadott adatok nyilvánosak.

1.7 A regisztrációs adatokat a Felhasználó - regisztrációja után - adatlapján bármikor módosíthatja.

1.8 A Felhasználó regisztrációját bármikor, minden külön indoklás nélkül törölheti a Bonsai adatbázis Hungary adatbázisából, ekkor adatai fizikailag is eltávolításra kerülnek.

1.9 Üzemeltető nem tehető felelőssé, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás).

1.10 Amennyiben Felhasználó vélelmezi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

 

2. Egyéb feltételek:

2.1 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Bonsai adatbázis Hungary oldalain véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.

2.2 Tilos a Bonsai adatbázis Hungary oldalain más szerzői jogainak, személyhez fűződő jogainak - ide értve a névhez, képmáshoz fűződő jogokat is - emberi méltóságának, jó hírnevének, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a megsértése.

2.3 A Felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Bonsai adatbázis Hungary oldalain a Btk 195/A §-a szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el, szexuális szolgáltatást nem ajánl fel, szexuális szolgáltatást nem reklámoz.

2.4 A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felel a felhasználó által az oldalon feltöltött tartalomért, azonban haladéktalanul eltávolítja a tartalmat, amennyiben annak jogszerűségével kapcsolatosan bármilyen kétség merül fel.

2.5 Jelen regisztrációs szabályzat elfogadásával a Felhasználó nyilatkozik, hogy az ebbe foglalt, feltételeket elfogadja, és azokat regisztrációja megszűnéséig magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.6 Jelen szabályzatot Üzemeltető bármikor módosíthatja, a változtatás tényéről a Felhasználókat a honlapon tájékoztatja.

 

A weboldal folyamatos fejlesztés alatt áll!

 

Asztali nézet